SPOK

Den 4 februari 2020, under Stockholm Design Week, lanserade SPOK en ny nationell plattform som knyter samman designbranschen och tillverkningsindustrin i Sverige. 
 
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri, och har hittills haft Skåne som utgångspunkt. Under 2019 har ett intensivt arbete bedrivits för att utveckla den tidigare digitala plattformen efter att Tillväxtverket, i enlighet med regeringens ambition att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige, beviljat SPOK medel för att expandera till hela landet. 

Den nya hemsidan som kartlägger hela landet kommer ytterligare kunna synliggöra lokala tillverkare och på så vis skapa fler möten och förenkla samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Dessa möten kommer i förlängningen generera företagsamhet för både innovativa företag och tillverkningsindustrin. Målet med satsningen är att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt. 

Lanseringen firades med en stor lanseringsfest tisdagen den 4 februari på Ahouse i Stockholm. Bohm Bohm Room arbetade med produktion, PR och kommunikation.

Projektledare/producent: Mattias Desac, Bohm Bohm Room

Kommunikatör/producent: Maja Hjort, Bohm Bohm Room

Om SPOK
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK är grundat av designern Jenny Nordberg. Initiativet lanserades i Skåne 2016 med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. Idag drivs SPOK från Form/Design Center i Malmö med Anna Gudmundsdottir som projektledare. 

Foto: Maria Andrea Garcia