Stadsmuseets gård

En levande mötesplats för Stockholms kultur- och samhällsliv – en förstudie

På uppdrag av Stadsmuseet i Stockholm skrev Emelie Bergbohm under hösten 2020 en förstudie där den bakomliggande drivkraften handlade om att lyfta museets gård till att bli en levande mötesplats för invånare, aktörer och besökare i Stockholm.

Syftet med förstudien var att genomföra en inventering av erfarenheter, behov och idéer som finns för att utveckla gården till att bli en samlingspunkt för människor och aktiviteter, i samspel med museets utställningar och program.

Stadsmuseet i Stockholm återinvigdes våren 2019 efter fyra år av ombyggnad, upprustning och fasadrenovering. Ett av målen med renoveringen har varit att bidra till att göra huset och platsen mer inbjudande för besökare samt att göra museet mer synligt utifrån. Stadsmuseet centrala placering vid Slussen och dess gård har en särskild potential att bidra till den pågående utvecklingen av denna stadsdel. Att skapa en plats för kultur och upplevelser som fylls med aktiviteter året runt, har varit vägledande i arbetet med denna förstudie.