Stockholms Kvinnohistoriska samlar in kulturarbetares berättelser

Stockholms Kvinnohistoriskas nya projekt Utom Husen ska utveckla nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och/eller folkbildande verksamhet i det offentliga rummet. Målet är att utforska och utforma metoder som på lång sikt kan bryta isolering och främja deltagande, kunskap, konst och kulturupplevelser.

Projektet kommer också att resultera i tre konstnärliga verk. Just nu samlar vi in berättelser om hur coronapandemin påverkar konstnärligt arbete. Vi riktar oss till kulturarbetare som verkar inom bland annat konst, musik och scenkonst. Är du kulturarbetare? Medverka gärna genom att svara på vårt frågeformuläret här

Projektet Utom Husen genomförs med stöd av Kulturbryggan.

Bohm Bohm Room arbetar med projektledning.