Storytelling Without Borders

Avslutningskonferensen för Kreativa Europa-projektet Storytelling Without bBorders hölls på Klarabiografen, Kulturhuset Stadsteatern den 6 november 2018. Dagen innehöll samtal om vardagen/dagsläget för nyanlända barn/unga och vilken roll kultur kan spela. Det diskuterades om hur framtiden för EU:s asyl och migrationspolitik ser ut och filmer visades från projektet.

Medverkade gjorde Ali Zardadi, författare, Lise Bergh, Rädda Barnen, Fatemeh Khavari, författare, Per Wirtén, journalist, Peo Hansen, Linköping Universitet, Iwona Preis, Intercult och Matthew Kriteman, Diversity Foundation. Bohm Bohm Room arbetade med produktion, koordinering, budget, kommunikation och marknadsföring.

STORYTELLING WITHOUT BORDERS (StWB) är ett Kreativa Europa-projekt mellan fem olika organisationer i Sverige, Grekland och Danmark. Historieberättarna är projektets grundare och Filmcentrum är samordningspartner. Projektet har pågått sedan år 2016, under en period då antalet asylsökande ökade i Europa. Utdragna handläggningstider för asylprocesser bidrog till att väntan på besked för den enskilda individen ofta blev lång. Många var och är barn och unga. De bär alla en historia med sig, värd att berättas och nödvändig att lyssna på. Storytelling Without Borders är ett animationsprojekt där flera organisationer från olika länder arbetar för att öka möjligheterna för barn- och unga nyanlända att få göra sina röster hörda genom främst kreativt filmskapande.

Arrangörer är Historieberättarna, Filmcentrum och Råfilm. Projektet är finansierat av EU-programmet Kreativa Europa, Stockholm Stad, Stockholms Läns Landsting.