Swedish Chamber Games

I samarbete med Göteborgs Symfoniker, kammarensemblen Gageego!, Föreningen Svenska Tonsättare och Bohm Bohm Room utlyser Stim en kompositionstävling.

I fokus för spelen står kammarmusiken, och vinnare kommer att koras i tre olika kategorier. Prissumman är 50 000 kronor i vardera kategorin och vinnarna får sina bidrag framförda under festliga former i Stenhammarsalen i Göteborgs Konserthus avensemble Gageego! den 10 oktober 2020.

Därefter kommer de tre vinnande verken att tas upp av de europeiska toppensemblerna ensemble recherche (Freiburg), L’Instant Donné (Paris), Hebrides Ensemble (Edinburgh) och Athelas Sinfonietta Copenhagen. Det övergripande temat för spelen är: The Art of Conversation. 

De tävlande kan delta i någon eller flera av följande tre kategorier:

 • Chambre separé, för soloverk, durata ca 10 minuter
 • Thin walls – talk to the neighbour, för duo eller trio, durata ca 10 minuter
 • A crowd in a room – full drama, för 4–7 musiker, durata ca 15 minuter

En internationell jury, bestående av bland annat representanter från de medverkande ensemblerna, kommer att utse de tre vinnande verken.

Instrumentation

Tävlingsbidragen får vara skrivna för valfria kombinationer av följande solobesatta instrument:

 • 1 violin
 • 1 viola
 • 1 cello
 • 1 piano
 • 1 klarinett
 • 1 flöjt
 • 1 slagverk

Observera att tävlingen endast omfattar akustiska verk och att det bara får förekomma en musiker per instrument.

Spelregler

 • Tävlingen riktar sig till professionellt verksamma tonsättare i Sverige, med återkommande offentliga framföranden.
 • De tävlande ska vara anslutna till Stim eller motsvarande utländsk organisation.
 • Varje tävlande får skicka in maximalt ett verk till två av tre kategorier, men endast ett av verken har möjlighet att bli uttaget.
 • Tävlingsbidragen ska vara komponerade under de senaste tio åren.
 • Tävlingsbidragen får vara framförda vid maximalt fem tillfällen.
 • Verken får vara förlagda, men inte vara kommersiellt utgivna som fonogram, eller vara bundna av kontrakt för inspelning, synkronisering eller andra avtal som begränsar möjligheten för de deltagande ensemblerna att framföra verken.
 • Deltagande i tävlingen kan endast ske via det digitala ansökningsformuläret.
 • Partituren till tävlingsbidragen ska bifogas i form av högupplöst PDF som laddas upp i ansökningsformuläret. Partitur tas inte emot på annat sätt.
 • Vinnarna i tävlingen står själva för eventuell vinstskatt.
 • Tävlingen är inte öppen för anställda, eller nära anhöriga till anställda, på Stim, Göteborgs konserthus, Gageego!, FST eller Bohm Bohm Room.
 • Deltagarna får heller inte ha uppdrag i styrelser, arbetsgrupper, nämnder eller liknande i dessa organisationer eller bindningar av någon form till de deltagande ensemblerna (t ex pågående uppdrag/beställningar, familjeband, anställning).

Tävlingsperiod

Tävlingsbidragen kan skickas in via elektroniskt ansökningsformulär från och med 2 december 2019 till och med 2 mars 2020. Endast ansökningar som är inkomna i komplett skick inom denna tidsperiod kommer att behandlas.

Du lämnar in din ansökan här: www.fst.se/swedish-chamber-games

Om du behöver hjälp med ansökningsformuläret eller har frågor kring tävlingen, kontakta projektledare Emelie Bergbohm på Bohm Bohm Room.

Låt spelen börja!

Bohm Bohm Room har upphandlats som projektledare för projektet på uppdrag av Stims promotionnämnd och driver projektet sedan 2019.