The Historical Dinner Party

39 kvinnliga författare och berättare från när och fjärran bjöds under Bokmässan i Göteborg att äta middag tillsammans, i syfte att sprida och skriva kvinnohistoria. Middagen utfördes som en blinkning till Judy Chicagos konstverk och installation ”The Dinner Party” (1979), som finns på Brooklyn Museum i New York.

Bakom projektet, som gick under benämningen ”The Historical Dinner Party”, står Stockholms Kvinnohistoriska och Bokmässan. Förutom att sätta ljus på jämställdhet, som var ett av årets teman på Bokmässan, var syftet också att lyfta kvinnors liv i historien, och samtidigt inspirera nya berättare som kan föra historierna vidare. Varje middagsgäst bidrog med en historia och lämnade kvällen med betydligt fler.

Namnet “The Historical Dinner Party” är en blinkning det berömda konstverket och installationen ”The Dinner Party” av Judy Chicago, som finns på Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art på Brooklyn Museum i New York. Hennes verk omfattar bland annat ett triangulärt bord dukat med 39 tallrikar, som var och en representerar en berömd historisk kvinna. The Historical Dinner Party lät istället verkliga middagsgäster berätta om en kvinna vars historia de ville sprida.

Bland gästerna fanns bland andra Helen Pankhurst, Siri Hustvedt, Jamaica Kincaid, Samar Yazbek och Han Kang.

Bohm Bohm Room jobbade med koordineringen av middagen på uppdrag av Stockholms Kvinnohistoriska.

Press

”Under Bokmässans tredje kväll kommer 39 kvinnliga författare från hela världen att äta middag tillsammans på Sjömagasinet. Varje gäst har tre minuter på sig att dela en berättelse om en kvinna vars historia de vill sprida vidare. Initiativtagare är Lina Thomsgård, chef på Stockholms Kvinnohistoriska.”

GP

”Arrangörerna hade delat in kvällen i tre pass med två pauser, vi fick äta medan berättandet pågick och när någon gick över tiden började en violin spela – vackert, mjukt men också tydligt uppfordrande.
Redan efter tio minuter visste vi att detta skulle fungera, vi slappnade av, vi öppnade oss, lyssnandet blev allt mera aktivt och generöst.”

SVD

”Hör Ekots Marie Nilsson-Boij på plats i Bokmässan i Göteborg, som har med sig författaren Tove Folkesson och Martina Jeanssen, projektledare för Historical Dinner Party.”

P1-morgon