The Historical Dinner Party

39 kvinnliga författare och berättare från när och fjärran kommer under Bokmässan i Göteborg i september att äta middag tillsammans, i syfte att sprida och skriva kvinnohistoria. Middagen utförs som en blinkning till Judy Chicagos konstverk och installation ”The Dinner Party” (1979), som finns på Brooklyn Museum i New York.

Bakom projektet, som går under benämningen ”The Historical Dinner Party”, står Stockholms Kvinnohistoriska och Bokmässan. Förutom att sätta ljus på jämställdhet, som är ett av årets teman på Bokmässan, är syftet att lyfta kvinnors liv i historien, och samtidigt inspirera nya berättare som kan föra historierna vidare. Varje middagsgäst bidrar med en historia och lämnar kvällen med betydligt fler.

Namnet “The Historical Dinner Party” är en blinkning det berömda konstverket och installationen ”The Dinner Party” av Judy Chicago, som finns på Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art på Brooklyn Museum i New York. Hennes verk omfattar bland annat ett triangulärt bord dukat med 39 tallrikar, som var och en representerar en berömd historisk kvinna. The Historical Dinner Party låter istället verkliga middagsgäster berätta om en kvinna vars historia de vill sprida.

Bland gästerna finns bland annat Helen Pankhurst, Siri Hustvedt, Jamaica Kincaid, Samar Yazbek och Han Kang.

Bohm Bohm Room jobbar med koordineringen av middagen på uppdrag av Stockholms Kvinnohistoriska.