Tonsättarweekend – Tommie Haglund

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare. Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus. Nu står han i centrum för Konserthusets Tonsättarweekend som äger rum 28–31 mars.

Tommie Haglund är uppmärksammad både här hemma i Sverige och internationellt. Han tilldelades 2014 ett av de finaste priser en nordisk tonsättare kan få, Kungliga musikaliska akademiens stora Christ Johnson-pris, med motiveringen: ”Med befriande allvar och personligt tilltal bjuder Tommie Haglund in lyssnaren till sitt poetiska universum.”

Vid invigningskonserten den 28 mars uruppför Kungliga Filharmonikerna en nykomponerad symfoni. Tommie Haglund säger bland annat så här om musiken:

”Emanuel Swedenborg talar om att den egentliga oskuldsfullheten inte finns någon annanstans än i vishet. Att människan är visare ju mer oskuldsfull hon är. Vi lever i tider då oskuldsfullhet närmast kan ses som ett skämt. Det säger en del om vår tid och behovet av tillgång till ett inre tillstånd som kan stå emot alla hot. Min symfoni är ett försök att beskriva mina känslor omkring detta. Så gott jag förmår. Jag har försökt att väva in både diaboliska, smärtfyllda och drömskt genomlysta tillstånd. Som livet självt.”

Under festivalen framförs även Haglunds uppmärksammade solokonserter; dels violinkonserten Hymnen an die Nacht med ryske Ilya Gringolts som solist, dels cellokonserten Flaminis aura med armeniske Narek Hakhnazaryan som solist. Ja, svenske Tommie Haglunds musik är sannerligen också en internationell angelägenhet.

”Om Tommie Haglund vore pretentiös skulle han vara outhärdlig” skriver författaren Torbjörn Elensky i en essä i festivalprogrammet. Han fortsätter: ”Nej, Tommie Haglund är sannerligen inte pretentiös, men har är faktiskt allvarlig. Inte spelat allvarlig som någon sträng lärartyp, utan allvarlig i sin vilja att vara sann. Inte vika undan.”

”Tommie Haglund, bosatt i Halmstad, har ofta försummats i Stockholm medan musiken fått vingar i resten av världen – där lyssnare ofta vittnat om hur drabbade de blivit av den känslosamma och personliga musiken”, säger konserthuschef Stefan Forsberg. ”Vi är oändligt stolta över att nu kunna ändra på den saken och erbjuda våra kära konserthusbesökare de stora upplevelser som Tommies musik innebär.”

När den stora Tonsättarfestivalen – arrangerad i Konserthuset sedan 1986 – hade funnits i 20 år, föddes ännu en regelbundet återkommande festival kring ny musik: Tonsättarweekend. Idéerna bakom denna vårfestival liknar de som legat bakom höstens Tonsättarfestival, med den skillnaden att Tonsättarweekend enbart sätter tonsättare verksamma i Sverige i centrum. Grundidéerna är i övrigt detsamma: att ge en ordentlig spegling av konstnärskapet, genom konserter, samtal och personliga möten.

Bohm Bohm Room arbetade med PR inför tonsättarweekend på uppdrag av Konserthuset Stockholm.