Nordiska museets nya entré Two Directions

På uppdrag av Nordiska museet och Statens Konstråd, har samiska konstnären Outi Pieski utsmyckat Nordiska museets nya entré med konstverket Two Directions. Det byggnadsknutna verket består av mönster utförda i corten längs entrébyggnadens utskjutande glasparti och på avgränsade staket. 

Mönstret skapar ett ljus- och skuggspel som förändras över dygnets timmar och årstidernas skiftningar. Den svenska översättningen för verket är Två riktningar, och synliggör en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv som nu får ett permanent avtryck i museibyggnaden. Verkets mönsterbild är hämtat från en dekorerad sked i älghorn. I samisk kultur är skeden ett personligt föremål. Skedens ristningar, tecken och mönster är bärare av ett kulturarv och identitet men också magi och mytologi. 

I samband med invigningen av entrén öppnade Nordiska museet upp sin nya bakgård, som lagom till sommaren har förvandlats till ett grönt vardagsrum utomhus.

Läs mer om den nya entrén och Nordiska museets bakgård.

Bohm Bohm Room har arbetat med PR och kommunikation inför öppningen.